Próby glebowe

POZNAĆ ZASOBNOŚĆ   GLEBY

Wczesna wiosna lub rozpoczęcie żniw to najlepszy okres na pobieranie prób glebowych.

Dokładny termin najlepiej ustalić z przedstawicielem Agrospot już wcześniej tak aby nie kolidował on z planowanymi zabiegami na polach.

POMIAR POWIERZCHNI

Pracę rozpoczynamy od pomiaru areału na którym wykonywane będą badania gleby.
Na jego podstawie ustalana jest ilość próbek do poboru, oraz tworzona jest mapa obszarowa która w przyszłości może być wykorzystana jako podstawa do wypełnienia wniosku o dopłaty powierzchniowe z UE.

WYZNACZANIE SIATKI

Wybór siatki i metody jej wyznaczenia ustalamy do każdego zlecenia indywidualnie z Klientem. Siatka może mieć rastry o różnej wielkości: rozpoczynając od standardowych 4 ha, aż do bardzo precyzyjnych badań z siatką 1 ha lub mniejszą. Najbardziej precyzyjne wyniki otrzymamy stosując siatkę dynamiczną wyznaczoną na podstawie wcześniejszego skanowania gleby.

POBIERANIE PRÓB GLEBOWYCH

Do poboru prób gleby wykorzystujemy automatyczny sprzęt zamontowany na quadzie lub samochodzie terenowym wraz z dedykowanym oprogramowaniem oraz systemem nawigacji GPS.
Na jedną próbę wykonywanych jest około 15-25 nakłuć równomiernie rozłożonych w obszarze danego sektora.
Równomierne rozłożenie nakłuć jest niezwykle istotne aby otrzymać uśrednioną próbkę oraz wyniki z danego obszaru.

ANALIZA W LABORATORIUM

Po wykonaniu poboru gleby i jej oznaczeniu zebrany materiał przekazywany jest do laboratorium gdzie wykonywane są analizy na poszczególne składniki (makroelementy: Fosfor(P2O5), Potas (K2O), Magnez (MgO), Odczyn gleby (pH) oraz na życzenie klienta mikroelementy: Mangan (Mn), Miedź (Cu), Cynk (Zn), Żelazo (Fe), Bor (B))

Możliwe jest także wykonanie innych badań na zawartość np. próchnicy czy azotu

OPRACOWANIE MAP ZASOBNOŚCI

Na podstawie otrzymanych z laboratorium analiz wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie tworzone są precyzyjne mapy zasobności glebowej w poszczególne składniki. Tak przygotowane mapy jak i analizy poszczególnych prób z laboratorium dostarczamy Klientowi w formie elektronicznej jak i papierowej.

Jesteś zainteresowany ofertą pobierania prób glebowych w Twoim gospodarstwie?

Kliknij poniżej aby otrzymać ofertę.

ZAPYTANIE OFERTOWE