SKANOWANIE GLEBY

Dokładne informacje na temat struktury gleby są niezwykle istotne na wszystkich etapach systemu rolnictwa precyzyjnego.

POZNAĆ STRUKTURĘ GLEBY

Mapa glebowa powstała na podstawie danych ze skanowania gleby pozwala nam poznać róźnice w strukturze gleby na obszarze danego pola.

Skaner wykonuje w sposób ciągły pomiary współczynnika EC – elektroprzewodności gleby. Pomiary wykonuje się jadąc ścieżkami w takich samych odstępach równomiernie rozłożonymi na obszarze pola.

Używany przez nas Geonics EM-38 MK2 to najnowszej generacji skaner glebowy pozwalający na pomiar ciągły na dwóch głębokościach. Wykorzystuje on technologie która jest obecnie najdokładniejszą metodą pomiaru zmienności struktury gleby. W trakcie pomiaru nie jest wymagany kontakt z glebą dzięki czemu mamy możliwość przeprowadzenia badania bez względu na aktualny stan uprawy..

WYZNACZANIE STREF

Na podstawie danych zmienności gleby wyznaczamy strefy na obszarze pola. Strefy posiadające zbliżony do siebie współczynnik EC charakteryzują się zbliżoną do siebie zasobnością gleby.

Pobierając próby glebowe z wyznaczonych stref na podstawie danych ze skanowania mamy pewność, że otrzymane wyniki zasobności gleby w składniki pokarmowe są możliwie najdokładniejsze. Unikamy dzięki temu mieszania do jednej próbki zbiorczej gleby o zupełnie odmiennych parametrach co dzieje się często w przypadku pobierania prób na podstawie siatki o dużych sektorach.

ZMIENNY WYSIEW

Dopasowanie ilości i głębokości wysiewanych nasion do warunków glebowych może przynieść znaczące korzyści szczególnie w miejscach gdzie występują duże różnice w plonowaniu w obrębie jednego pola.

Dane ze skanera mogą posłużyć jako jeden z głównych elementów do przygotowania map zmiennego wysiewu nasion (VRS – Variable rate seeding).

Do przygotowania takiej mapy możemy dodatkowo wykorzystać dane z ubiegłych lat z monitora plonu zamontowanego na kombajnie czy też mapy NDVI opracowane na podstawie zdjęć satelitarnych lub z drona.

OCENA WARTOŚCI GRUNTU

Dane na temat zmienności glebowej mogą być również z powodzeniem wykorzystywane jako podstawa do oceny wartości gruntów rolnych i ich możliwości plonotwórczych przy zakupie, zamianie czy dzierżawie.

  • PRECYZYJNE WYNIKI NA CAŁEJ POWIERZCHNI POLA

    WYKORZYTANIE SYSTEMU PROWADZENIA RÓWNOLEGŁEGO POZWALA NA DOKŁADNE PRZEPROWADZENIE SKANOWANIA Z ZACHOWANIEM RÓWNYCH ODSTĘPÓW POMIĘDZY ŚCIEŻKAMI NA KTÓRYCH WYKONYWANE SĄ POMIARY

Jesteś zainteresowany ofertą skanowania gleby w Twoim gospodarstwie?

Kliknij poniżej aby otrzymać ofertę.

ZAPYTANIE OFERTOWE